"Of all the words of mice and men, the saddest are, "It might have been." Kurt Vonnegut

четвъртък, 17 септември 2009 г.

Доброволец за вяра, надежда и любов"ВНИМАНИЕ!
Социолозите смятат, че редовната употреба на макдоналдизирани системи е опасна за вашето физическо и психическо благополучие и за обществото като цяло."

(цитат от MACDONALDизацията на Джордж Ритзър)

Някои хора излизат извън рамките и стават доброволци в Уганда.